Проверено «Временем»
Борис Пастернак и Алла Гладкова