„Социал-традиция“ Александра Щипкова
А.В. Щипков. Социал-традиция Монография М. АСТ ПРЕСС КНИГА 2017 320 с.